Specials

Specials

Specials

Ingenieursbureau Klink blinkt uit in veelzijdigheid en flexibiliteit. Veel van onze inspecteurs hebben of volgen de IKT-2 opleiding. Tevens zijn al onze inspecteurs in het bezit van diploma’s als: werken met onafhankelijke ademlucht, werken in besloten ruimte, gasmetingen, mangatwacht, etc Door deze veelzijdigheid kan Ingenieursbureau Klink de meest uiteenlopende werkzaamheden uitvoeren.

Specials

Ingenieursbureau Klink blinkt uit in veelzijdigheid en flexibiliteit. Veel van onze inspecteurs hebben of volgen de IKT-2 opleiding. Tevens zijn al onze inspecteurs in het bezit van diploma’s als: werken met onafhankelijke ademlucht, werken in besloten ruimte, gasmetingen, mangatwacht, etc Door deze veelzijdigheid kan Ingenieursbureau Klink de meest uiteenlopende werkzaamheden uitvoeren.

DCVG meettechniek

Met de DCVG (gelijkspannings volt-gradient) meettechniek is het mogelijk de exacte plaats van een coating defect op te sporen en deze voorts te classificeren. Het onderzoek naar coating defecten wordt periodiek gedaan door beheerders van ondergrondse buisleiding tracés, dan wel door KB specialisten als de werking van de KB is verstoord of bij niet KB beschermde leidingen, waarbij een te lage isolatieweerstand is vastgesteld. Hierdoor kan men waar nodig vaak zeer gericht herstelwerkzaamheden laten plaatsvinden.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

DCVG meettechniek

Met de DCVG (gelijkspannings volt-gradient) meettechniek is het mogelijk de exacte plaats van een coating defect op te sporen en deze voorts te classificeren. Het onderzoek naar coating defecten wordt periodiek gedaan door beheerders van ondergrondse buisleiding tracés, dan wel door KB specialisten als de werking van de KB is verstoord of bij niet KB beschermde leidingen, waarbij een te lage isolatieweerstand is vastgesteld. Hierdoor kan men waar nodig vaak zeer gericht herstelwerkzaamheden laten plaatsvinden.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Locatie metingen

Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van leidingen van derden, dienen de leidingen uitgezet te worden. Voor de exacte plaatsbepaling van ondergrondse leidingen of bijvoorbeeld kabels wordt locatieapparatuur gebruikt.

Zwerfstroommetingen
Zwerfstromen zijn elektrische stromen die afkomstig zijn van een gelijkstroomtractie zoals trein- en tramwegen. Het zijn retourstromen die worden geacht door de rails te lopen maar door een ongunstige weerstandsverhouding rails/bodem, de bodem als parallelweg kiezen. Intredende stromen geven een beschermend effect, en zijn dus geen probleem, echter uittredende stroom geeft een versnelde corrosie reactie. Zwerfstromen kunnen door ons met metingen en 24-uurs registratie worden vastgelegd.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Locatie metingen

Bij graafwerkzaamheden in de nabijheid van leidingen van derden, dienen de leidingen uitgezet te worden. Voor de exacte plaatsbepaling van ondergrondse leidingen of bijvoorbeeld kabels wordt locatieapparatuur gebruikt.

Zwerfstroommetingen
Zwerfstromen zijn elektrische stromen die afkomstig zijn van een gelijkstroomtractie zoals trein- en tramwegen. Het zijn retourstromen die worden geacht door de rails te lopen maar door een ongunstige weerstandsverhouding rails/bodem, de bodem als parallelweg kiezen. Intredende stromen geven een beschermend effect, en zijn dus geen probleem, echter uittredende stroom geeft een versnelde corrosie reactie. Zwerfstromen kunnen door ons met metingen en 24-uurs registratie worden vastgelegd.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Bodemweerstandmetingen

Bodemweerstandmetingen worden uitgevoerd om te bepalen of kathodische bescherming noodzakelijk is voor ondergrondse stalen objecten, zoals tank en leidingen. Bij bestaande installaties wordt de bodemweerstand bepaald door de inspectie instelling tijdens de 10- of 15 jaarlijkse herkeuring overeenkomstig AS SIKB 6800, protocol 6811. Ondergrondse objecten zoals tanks en leidingen worden primair beschermt tegen uitwendige corrosie door een coating. Deze coating kan bestaan uit epoxy, PE en bitumen. Op het moment dat de specifieke elektrische bodemweerstand lager is dan 100 ohm.meter kan onder invloed van de bodem door de aanwezige zeer kleine porieën in de bekleding het staal corroderen. Door het aanbrengen van een kathodische bescherming wordt het staal secundair beschermt tegen uitwendige corrosie.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Bodemweerstand-
metingen

Bodemweerstandmetingen worden uitgevoerd om te bepalen of kathodische bescherming noodzakelijk is voor ondergrondse stalen objecten, zoals tank en leidingen. Bij bestaande installaties wordt de bodemweerstand bepaald door de inspectie instelling tijdens de 10- of 15 jaarlijkse herkeuring overeenkomstig AS SIKB 6800, protocol 6811. Ondergrondse objecten zoals tanks en leidingen worden primair beschermt tegen uitwendige corrosie door een coating. Deze coating kan bestaan uit epoxy, PE en bitumen. Op het moment dat de specifieke elektrische bodemweerstand lager is dan 100 ohm.meter kan onder invloed van de bodem door de aanwezige zeer kleine porieën in de bekleding het staal corroderen. Door het aanbrengen van een kathodische bescherming wordt het staal secundair beschermt tegen uitwendige corrosie.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Geregistreerde dichtheidsbeproevingen 0-16 BAR

De dichtheidsbeproeving heeft tot doel verbindingen, lassen en aansluitingen te controleren die onderhevig zijn geweest aan mechanische belastingen,vermoeiing, kruip (trillingen) en eventuele (de)montagewerkzaamheden. De dichtheidsbeproeving wordt uitgevoerd met een elektronische drukmeting. Omdat de beproevingsdruk, omgevingstemperatuur en de meetperiode van de beproeving van invloed zijn op de nauwkeurigheid moet de beproeving worden uitgevoerd door een deskundige inspecteur die de genoemde invloeden en bijbehorende effecten kan beoordelen.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Geregistreerde dichtheidsbeproevingen 0-16 BAR

De dichtheidsbeproeving heeft tot doel verbindingen, lassen en aansluitingen te controleren die onderhevig zijn geweest aan mechanische belastingen,vermoeiing, kruip (trillingen) en eventuele (de)montagewerkzaamheden. De dichtheidsbeproeving wordt uitgevoerd met een elektronische drukmeting. Omdat de beproevingsdruk, omgevingstemperatuur en de meetperiode van de beproeving van invloed zijn op de nauwkeurigheid moet de beproeving worden uitgevoerd door een deskundige inspecteur die de genoemde invloeden en bijbehorende effecten kan beoordelen.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Ultrasoon wanddiktemetingen

Ultrasoon onderzoek maakt gebruik van geluidsgolven met een hoge frequentie om objecten niet-destructief te onderzoeken. Mogelijke toepassingen zijn foutdetectie, precisiemetingen, wanddiktebepaling en materiaalonderzoek. De wanddiktemetingen worden veelal uitgevoerd op koolstofstaal, roestvaststaal, gietijzer, aluminium en kunststoffen.

Voor toetsingswaardes zie: grondwateranalyses

Ultrasoon wanddiktemetingen

Ultrasoon onderzoek maakt gebruik van geluidsgolven met een hoge frequentie om objecten niet-destructief te onderzoeken. Mogelijke toepassingen zijn foutdetectie, precisiemetingen, wanddiktebepaling en materiaalonderzoek. De wanddiktemetingen worden veelal uitgevoerd op koolstofstaal, roestvaststaal, gietijzer, aluminium en kunststoffen.

Voor toetsingswaardes zie: grondwateranalyses

Meer informatie?


Meer informatie?