Jaarlijkse controles

Jaarlijkse controles

Jaarlijkse controles

Als eigenaar van een tankinstallatie bent u wettelijk verplicht een aantal inspecties jaarlijkse uit te laten voeren. Ingenieursbureau Klink is hiervoor waar nodig officieel gecertificeerd en geaccrediteerd.

Ingenieurs Bureau Klink kan de volgende inspecties in één bezoek uitvoeren:

Geaccrediteerd Niet geaccrediteerd

Alle inspectieresultaten en bevindingen worden op een overzichtelijk rapport vastgelegd. Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Jaarlijkse controles

Als eigenaar van een tankinstallatie bent u wettelijk verplicht een aantal inspecties jaarlijkse uit te laten voeren. Ingenieursbureau Klink is hiervoor waar nodig officieel gecertificeerd en geaccrediteerd.

Ingenieurs Bureau Klink kan de volgende inspecties in één bezoek uitvoeren:

Geaccrediteerd Niet geaccrediteerd

Alle inspectieresultaten en bevindingen worden op een overzichtelijk rapport vastgelegd. Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Kathodische bescherming

Kathodische bescherming AS 6800 protocol 6801
Kathodische Bescherming is een elektrochemische methode om uitwendige oppervlakten van metalen contructies, die zijn ingegraven of ondergedompeld in water, te beschermen tegen aantasting door corrosie.

Er zijn twee systemen om kathodische bescherming toe te passen:

  • Opofferingsanoden, voor de bescherming van 'kleine' objecten, zoals ondergrondse opslagtanks;
  • opgedrukte spanning, voor de bescherming van 'grotere' objecten zoals buisleidingstelsels en offshore-constructies

Aan de hand van potentiaal- en stroommetingen wordt vastgesteld of kathodische bescherming voldoet aan de criteria. Bij een goed werkende kathodische bescherming vindt geen corrosie plaats van de stalen opslagtanktank of leiding.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Kathodische bescherming

Kathodische bescherming AS 6800 protocol 6801
Kathodische Bescherming is een elektrochemische methode om uitwendige oppervlakten van metalen contructies, die zijn ingegraven of ondergedompeld in water, te beschermen tegen aantasting door corrosie.

Er zijn twee systemen om kathodische bescherming toe te passen:

  • Opofferingsanoden, voor de bescherming van 'kleine' objecten, zoals ondergrondse opslagtanks;
  • opgedrukte spanning, voor de bescherming van 'grotere' objecten zoals buisleidingstelsels en offshore-constructies

Aan de hand van potentiaal- en stroommetingen wordt vastgesteld of kathodische bescherming voldoet aan de criteria. Bij een goed werkende kathodische bescherming vindt geen corrosie plaats van de stalen opslagtanktank of leiding.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Stroomopdrukproef

Stroomopdrukproef AS 6800 protocol 6801
Door middel van een stroomopdrukproef wordt de kwaliteit van de bekleding van een ondergrondse installatie bepaald zonder dat deze hiervoor volledig wordt ontgraven. De stroomopdrukproef wordt vaak toegepast op installaties waarbij geen Kathodische bescherming is toegepast of bijvoorbeeld vlak na installatie.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Stroomopdrukproef

Stroomopdrukproef AS 6800 protocol 6801
Door middel van een stroomopdrukproef wordt de kwaliteit van de bekleding van een ondergrondse installatie bepaald zonder dat deze hiervoor volledig wordt ontgraven. De stroomopdrukproef wordt vaak toegepast op installaties waarbij geen Kathodische bescherming is toegepast of bijvoorbeeld vlak na installatie.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Water bezinksel

Water/Bezinksel AS 6800 protocol 6802
Water en/of bezinksel in een bovengrondse of ondergrondse tank kan inwendige corrosie tot gevolg hebben, met mogelijk milieuschade tot gevolg. Om deze reden wordt jaarlijks een water bezinksel geadviseerd en is in veel gevallen zelfs verplicht gesteld. Met deze monstername wordt een opslagtanktank geïnspecteerd op de aanwezigheid van water en/of bezinksel dat zich bevindt op de bodem van een tank. Indien er water wordt aangetroffen wordt de hoeveelheid hiervan bepaald en zo nodig de pH en de EC. De controle is toepasbaar op tanks voor aardolieproducten en oplosmiddelen met een relatieve dichtheid > 1.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Water bezinksel

Water/Bezinksel AS 6800 protocol 6802
Water en/of bezinksel in een bovengrondse of ondergrondse tank kan inwendige corrosie tot gevolg hebben, met mogelijk milieuschade tot gevolg. Om deze reden wordt jaarlijks een water bezinksel geadviseerd en is in veel gevallen zelfs verplicht gesteld. Met deze monstername wordt een opslagtanktank geïnspecteerd op de aanwezigheid van water en/of bezinksel dat zich bevindt op de bodem van een tank. Indien er water wordt aangetroffen wordt de hoeveelheid hiervan bepaald en zo nodig de pH en de EC. De controle is toepasbaar op tanks voor aardolieproducten en oplosmiddelen met een relatieve dichtheid > 1.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Aarding

Aarding AS 6800 protocol 6803
Voor een veilige werkomgeving van de klanten, medewerkers en toeleveranciers op een tankstation dient ook de aarding in orde te zijn. Eén van de potentiële gevaren is explosiegevaar bij het vullen van de tanks. Om te voorkomen dat er tijdens het aankoppelen van de tankauto en het vullen van de tanks vonken ontstaan worden de vulpunten geaard. De aarding van de vulpunten, de dampretour stage I en het manifold moet jaarlijks gecontroleerd worden op goede werking ter voorkoming van vonkvorming bij het lossen van de tankauto door statische elektriciteit.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Aarding

Aarding AS 6800 protocol 6803
Voor een veilige werkomgeving van de klanten, medewerkers en toeleveranciers op een tankstation dient ook de aarding in orde te zijn. Eén van de potentiële gevaren is explosiegevaar bij het vullen van de tanks. Om te voorkomen dat er tijdens het aankoppelen van de tankauto en het vullen van de tanks vonken ontstaan worden de vulpunten geaard. De aarding van de vulpunten, de dampretour stage I en het manifold moet jaarlijks gecontroleerd worden op goede werking ter voorkoming van vonkvorming bij het lossen van de tankauto door statische elektriciteit.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Grondwatermonitoring

Grondwatermonitoring , conform het protocol SIKB 2002
Door monstername van het grondwater uit de bij de tank aanwezige grondwaterpeilbuizen en analyse door een RVA-geaccrediteerd laboratorium op minerale oliën en BETX conform AS3000 protocol. Bij de opslag van benzine wordt aanvullend geanalyseerd op MBTE ( methyl-tert-butylether) en ETBE (ethyl-tert-butylether).

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Voor toetsingswaardes zie: grondwateranalyses

Grondwatermonitoring

Grondwatermonitoring , conform het protocol SIKB 2002
Door monstername van het grondwater uit de bij de tank aanwezige grondwaterpeilbuizen en analyse door een RVA-geaccrediteerd laboratorium op minerale oliën en BETX conform AS3000 protocol. Bij de opslag van benzine wordt aanvullend geanalyseerd op MBTE ( methyl-tert-butylether) en ETBE (ethyl-tert-butylether).

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Voor toetsingswaardes zie: grondwateranalyses

Bedrijfsinterne controle vloeistofdichte voorziening (BIC)

Bij vloeistofdichte vloeren voorzien van een PBV-, dan wel een VVV- verklaring van vloeistofdichtheid, welke meerdere jaren geldig is, moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle worden uitgevoerd. Ernstige gebreken kunnen dan voortijdig worden gesignaleerd en hersteld. Hiermede wordt het risico op bodemverontreiniging verminderd.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Bedrijfsinterne controle vloeistofdichte voorziening (BIC)

Bij vloeistofdichte vloeren voorzien van een PBV-, dan wel een VVV- verklaring van vloeistofdichtheid, welke meerdere jaren geldig is, moet jaarlijks een bedrijfsinterne controle worden uitgevoerd. Ernstige gebreken kunnen dan voortijdig worden gesignaleerd en hersteld. Hiermede wordt het risico op bodemverontreiniging verminderd.

Voor meer informatie of een offerte bel of mail met onze medewerkers via 078 61 60 529 of info@ingenieursbureauklink.nl.

Meer informatie?


Meer informatie?